Rapport: Kvartalsrapportering av finansiella resultat bidrar till kortsiktig finansmarknad