Rapport: näringslivet ser sig som en global aktivist

Här är hållbarhetsutmaningarna som går att vända till möjligheter, enligt ny enkät med världens ledare.

Foto: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_the_Empire_State_Building_from_the_Rockefeller_Center_observation_deck_NYC_-_18_August_2009.jpg

Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 27 januari.

Flera hållbarhetsutmaningar anses av världens ledare också innebära stora affärsmöjligheter. Det konstateras i rapporten 2016 Global Opportunity Report som DNV, FN:s Global Compact och Monday Morning Global Institute står bakom. Slutsatserna baseras på enkäter med 5 567 ledare inom näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer. I rapporten omvandlas fem globala risker till 15 möjligheter. Några av riskerna som nämns är förlust av biologisk mångfald i haven, ökande utsläpp från transportsektorn och global matkris. Enligt Global Compact ska rapporten komplettera den nyligen släppta Global Risk Report från World Economic Forum och även blicka mot möjligheterna.
En slutsats är att ledarna i näringslivet har tilltro till tekniken och ekonomin men att de vill att politikerna ska göra mer, särskilt när det kommer till systemlösningar. De ser också stor potential i FN:s nya mål för hållbar utveckling. Enligt enkäten ser de näringslivet som en global aktivist i arbetet med att lösa de stora utmaningarna i världen.

Ungdomsarbetslöshet rankas som den största samhällsrisken och när det gäller ledarna i näringslivet, som utgör 83 procent av underlaget, tycker de att ungdomsarbetslöshet är den risk som i störst utsträckning går att omvandla till en affärsmöjlighet genom jobbskapande. Tittar man på affärsmöjligheter finns även flera hållbarhetsrelaterade frågor på topplistan. Här finns städer med låga utsläpp, smart jordbruk, minskat matavfall och ”smarta hav”.

När det handlar om fördelar för hela samhället snarare än affärsvinster ser de tillfrågade ledarna smart jordbruk som den största möjligheten. Det handlar om mer hållbart och resurseffektivt jordbruk som bland annat kan utvecklas med hjälp av digital teknik.
Läs hela rapporten här (pdf).