tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen 2019 – beställ rapporten

Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Kommunrankningen baseras dels på en enkät som skickats ut till alla Sveriges 290 kommuner, dels på data från ett flertal offentliga källor. Svaren bedöms sedan utifrån ett poängsystem som tydliggör de svenska kommunernas ambitioner på miljöområdet.

I rapporten Kommunrankningen 2019  – så jobbar kommunerna med miljöfrågan gör vi en fördjupande analys av årets resultat. Vilka miljöfrågor driver de svenska kommunerna och var finns de stora utmaningarna? Rapporten innehåller en analys av de 25 frågor kommunerna besvarat, fråga för fråga. Här finns också den journalistik som tagits fram i samband med att rankningen publicerades. Du hittar också listan över samtliga kommuners placering 2019.

Årets granskning visar att nio av tio kommuner ställer klimatrelaterade krav vid inköp och leasing av fordon. Tre av fyra uppger att de arbetar för att öka förnybar energianvändning hos invånarna. Däremot är det endast ett fåtal som arbetar med att minska utsläppen från transporter utanför Sveriges gränser, som är en följd av kommuninvånarnas resande och konsumtionsmönster.