måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen 2020 - beställ rapporten

Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Kommunrankningen baseras dels på en enkät som skickats ut till alla Sveriges 290 kommuner, dels på data från ett flertal offentliga källor. Svaren bedöms sedan utifrån ett poängsystem som tydliggör de svenska kommunernas ambitioner på miljöområdet.

I rapporten Kommunrankningen 2020  – så jobbar kommunerna med miljöfrågan gör vi en fördjupande analys av årets resultat. Vilka miljöfrågor driver de svenska kommunerna och var finns de stora utmaningarna? Rapporten innehåller en analys av de 21 frågor kommunerna besvarat, fråga för fråga. Här finns också den journalistik som tagits fram i samband med att rankningen publicerades.

Årets granskning visar att mycket spännande pågår i kommunerna. Allt fler arbetar aktivt med att minska utsläppen från transporter. Livsmedel är också ett prioriterat område och det finns en stor uppfinningsrikedom när det gäller att minska klimatpåverkan från kommunernas matserveringar.
Ytterligare en positiv aspekt är att cirka en tredjedel av landets kommuner har aktiviteter som stimulerar utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. En majoritet av landets kommuner har en egen produktion av vind, vatten eller solel.