Rapportperioden: ”Långsiktiga och mätbara mål är en förutsättning för trovärdighet”