Det kan bli samhällsekonomiskt lönsamt med direktuppfångning av koldioxid