”Regeringen arbetar aktivt mot järnvägen och klimatet”