Regeringen följer riksdagsmajoritetens tillkännagivande i rapportering av kolsänkan