Regeringen föreslår nytt kompetenscentrum för växtförädling