Regeringen går ifrån GMO-linje

Men fortfarande väntas ett generellt beslut.

Det har tidigare uttalats från regeringens sida att Sverige skulle avstå från att rösta i GMO-frågor innan en gemensam politisk linje tagits fram. Men vid gårdagens två möten för odling och import av GMO-grödor fick svenska representanten Staffan Eklöf i uppdrag att rösta ja i båda fallen.

– Vi har förespråkat ett godkännande även vid tidigare möten i höstas men då fått beskedet att avstå. Denna gången fick vi i uppdrag att godkänna, säger Eklöf från Jordbruksverkets växt- och miljöavdelning.

Beslutet att bland annat förlänga tillståndet för några bomullsprodukter ansågs inte kontroversiellt uppgav landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Men om en glidning i den generella hållningen till en mer positiv inställning uppkommit ville varken Bucht eller hans pressekreterare kommentera. Frågan bereds fortfarande i regeringskansliet är beskedet.