Regeringen: Kemikalieskatten kommer inte begränsa handeln med begagnade IT-produkter