Regeringen ökar Sveriges finansiering till Globala miljöfonden