Regeringen presenterar utkast till nationell energi- och klimatplan