Regeringen pressas om naturgas i det svenska gasnätet