Regeringen satsar 100 miljoner kronor för produktion av biobränsle för flyget