Regeringen satsar på hållbara transporter

Regeringen satsar två miljarder kronor på så kallade stadsmiljöavtal för att finansiera kollektivtrafik.

Pengarna ska gå till lokala och regionala satsningar fram till 2018, meddelar infrastrukturminister Anna Johansson (S) efter torsdagens regeringssammanträde.

Satsningen presenterades samtidigt som klimat- och miljöminister Åsa Romson redovisade Miljömålsberedningens nya uppdrag att utforma ett klimatpolitiskt ramverk och Miljömålsrådets uppdrag att stärka samarbetet mellan miljömyndigheterna.

Stadsmiljöavtalen är en del av den rödgröna överenskommelsen som Socialdemokraterna och Miljöpartiet kom överens om efter riksdagsvalet i september. Nu ska Trafikverket och Boverket ta fram riktlinjer för avtalen med fokus på hållbara transporter.

Regeringsbeslutet innebär att staten med upp till 50 procent går in och medfinansierar projekt som ökar andelen kollektivtrafik. Det kan till exempel vara demonstration och test av hållbara transportlösningar eller projekt som förbättrar för cyklister och gångtrafikanter.