Regeringen ställer nya krav på Systembolagets hållbarhetsarbete

Regeringen förtydligar kraven på Systembolaget när det gäller vilken hänsyn bolaget ska ta till miljön och sociala frågor.

I det tidigare avtalet med ägaren hade Systembolaget följande direktiv:
”Bolagets produkturval ska vara sådant att ingen favorisering sker av inhemska produkter. Urvalet får endast grundas på en bedömning av produktens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn.”
Den lydelsen finns kvar, men har kompletterats med:
”I affärsmässiga hänsyn inkluderas aspekter kring hållbart företagande i enlighet med internationella principer och riktlinjer såsom arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, klimat- och miljöpåverkan, affärsetik och anti-korruption”.

– Det här tycker vi är jättebra. Det ökar våra möjligheter att ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer, vilket vi i och för sig redan gör. Men med ägarens tyngd bakom orden är det ingen tvekan om vad som gäller, säger Ida Ingerö, biträdande chef för press och samhällsrelationer på Systembolaget, till Aktuell Hållbarhet.

Beslutet fattades för en månad sedan och börjar gälla inom två veckor. I praktiken betyder det här att social och miljömässig hållbarhet nu ska väga lika tungt som kvalitet när Systembolaget väljer ut produkter och ställer krav på tillverkare.
Systembolaget har vid olika tillfällen i journalistiska granskningar och i granskningar av bland annat Swedwatch fått kritik för att inte ha full koll på de arbetsvillkor som gäller hos de leverantörer som anlitas.