Regeringen storsatsar på järnvägen

Regeringen satsar 620 miljoner kronor i år på järnvägsunderhåll. Därefter 1,24 miljarder årligen mellan 2016 och 2018.

Artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 7 april.

Det framkom på förmiddagen på tisdagen på en presskonferens med statsminister Stefan Löfven (S), klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP), finansminister Magdalena Andersson (S) och Gustav Fridolin, utbildningsminister och språkrör för Miljöpartiet.

Dagens situation med en undermålig infrastruktur för tågtransporter gör att fler företag övergår till att frakta gods på väg. Utvecklingen går stick i stäv med regeringens miljömål och riksdagsbeslutet om att minska de fossila utsläppen med 40 procent till år 2020.

– Transportsektorn står för drygt en tredjedel av utsläppen. Det måste vi göra något åt, betonar Stefan Löfven.

– Sverige ska vara världsledande i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Vi vill ha fler transporter på järnväg, inte minst av miljöskäl.

Enligt en rapport från Trafikverket, som Gustav Fridolin refererade till på presskonferensen, kostar tågförseningarna landet fem miljarder kronor varje år.

Magdalena Andersson förklarade att regeringens underhållssatsning syftar till att ge "en mer tillförlitlig järnväg i närtid" som "ökar förutsättningarna både för persontransporter och varutransporter".

Åsa Romson tillade att det existerande stödet till metangasreducering ökar med 30 miljoner kronor per år under 2016-2019. Det är ett pilotprojekt som handlar om att göra om metangas från bland annat gödsel till el, värme och fordonsbränsle.

Läs hela regeringsförslaget i vårändringsbudgeten här.