Regeringen: Svårt att revidera Chicagokonventionen