Regeringen tillbakavisar Riksrevisionens kritik mot solcellsstöd