Regeringen utreder gifter i kläder

Miljöminister Lena Ek har tillsatt en utredning som ska titta på hur man kan göra det dyrare för klädföretag att sälja kläder som innehåller gifter i Sverige.

I linje med regeringens mål om ett giftfritt samhälle 2020 har miljöminister Lena Ek tillsatt en utredning som ska titta på hur man kan göra det dyrare för klädföretag att sälja kläder som innehåller gifter i Sverige.

Sverige jobbar redan tillsammans med Nederländerna och Danmark för att få till stånd ett förbud mot flera kemikalier på EU-nivå men efter den senaste tidens larm om gifter i barnkläder tar regeringen nu till hårdare tag för att få bort gifterna i Sverige.

Till SVT säger Lena Ek att ett förbud i EU kan dröja upp till 10 år:

– Vi har föreslagit att vi kan gå före EU med ett förbud i den svenska lagstiftningen och har stridit med kommissionen om detta. Ett förbud (inom EU) tar alldeles för lång tid. Där skulle en kemikalieskatt vara ett bra komplement, säger Lena Ek.

Utredningen som ska presenteras i december ska bland annat ge svar på hur en kemikalieskatt kan utformas, om avgiften ska ligga på tillverkaren eller importören.