Regeringen utreder torkans konsekvenser för livsmedelssektorn