”Regeringen vilseleder trafikverket och riksdagen”

Socialdemokraterna KU-anmäler regeringen för att lämna felaktig information som underskattar trafikens klimatutsläpp.

Socialdemokraternas miljöpolitiska talesperson Matilda Ernkrans KU-anmäler regeringen för att ge missvisande och felaktiga underlag till riksdagen om trafikens klimatpåverkan.
‒ Man vilseleder Trafikverket och man vilseleder Riksdagen som får fel underlag till viktiga beslut, detta är ytterst allvarligt, säger Matilda Ernkrans till Rapport.

Så sent som i mars fick regeringen svidande kritik av Riksrevisionen som granskat infrastrukturplaneringen och klimatmålen. Då redovisades en rad rapporter och prognoser som underskattade biltrafiken och dess klimatutsläpp. Bland annat baserades prognoser om minskad lastbilstrafik på höjd koldioxidskatt och kilometerskatt på fordon, beskattningar som inte genomförts. Ändå har de gamla prognoserna använts som underlag för mångmiljardinvesteringar. Andra exempel är överskattning av järnvägstrafik och underskattning av biltrafiksökningen och klimatutsläppen, skriver Rapport.

‒ Klimatet är vår tids ödesfråga, det är ytterst allvarligt om vi får fel underlag i dessa frågor. Det betyder att vi i riksdagen inte har koll på helheten i klimatpolitiken när vi fattar beslut, säger Matilda Ernkrans till Rapport.