Regeringsbildning kan påverka den obligatoriska hållbarhetsredovisningen