Region Västra Götaland lobbar för högre klimatmål i EU