Reinfeldt om Rio: ”Den som vill minst bestämmer takten”

Statsministern menar att beslutsprocessen i FN kan ge upphov till frustration bland de länder som vill gå före.

I en av regeringens egna intervjuer med Fredrik Reinfeldt som gjordes under Rio-konferensens slutskede ger statsministern sin syn på Sveriges internationella roll, men också på FN-systemets förmåga att tackla de miljömässiga, sociala och ekonomiska problem som världen i dag står inför.

Intervjun kan ses nedan.