Remissinstanserna kritiserar supermiljöbilspremien

Att enbart rikta den nya supermiljöbilspremien mot privatpersoner gör att reformen slår fel, menar flera remissinstanser.

40 000 kronor till privatpersoner som skaffar en så kallade supermiljöbil – en bil som släpper ut max 50 gram koldioxid per kilometer. Det är regeringens så kallade supermiljöbilspremie. Nu meddelar tidningen Riksdag & Departement att förslaget får kritik i remissinstans efter remissinstans. Det som flest remissinstanser ifrågasätter är valet att avgränsa målgruppen till enbart privatpersoner. Många remissinstanser menar att premien skulle göra mycket större nytta om den kunde användas av kommuner, landsting, myndigheter, taxibolag och bilpooler.