Repris: 13.00-13.45 När REACH inte hänger med är det medvetna och kompetenta företag som kan lära politiker hur vi bäst tar oss an framtiden

Skadliga kemiska ämnen tillkommer dagligen i explosionsartad takt – men kan vi lita på att myndigheterna skyddar oss?

Dagligen tillkommer det 15 000 kemiska ämnen i världen. Tusentals av dessa ämnen återfinns på de arbetsplatser vi arbetar och i de varor vi konsumenter köper.
Vem kontrollerar egentligen att det inte förekommer cancerogena eller hormonstörande ämnen i de kemiska produkter vi behöver, för att producera varor? Såsom de leksaker vi köper till våra barn. Eller i den elektronik som vi alla använder dagligen? Reach fyller 10 år i år. Men finns den skärpa som krävs eller har Reach blivit en pappersdrake utan udd? Är det företagen och inte politiken vi konsumenter ska förlita oss till?
Frågorna är många och komplexa men väldigt viktiga för den lilla människan. Om våra barn ska kunna växa upp i en giftfri miljö utan oro för exponering av tusentals skadliga ämnen krävs det krafttag från både myndigheter och företag. Intersolia ger tillsammans med Chemsec en intressant inblick i var vi står vi idag och hur vi kommer vidare in i framtiden.

Arrangör: Intersolia

Livesändningar från Almedalen 2017

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du se livesändningar och repriser från våra föreläsningar i Almedalen. Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

Gå direkt till livesändningen, samtliga repriser och program för Almedalen 2017

Följ #aktuellhallbarhet på Twitter.