Repris: 16.00-16.45 Sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet, klimat och miljö

Hälso-och sjukvårdssektorn är i stark tillväxt, samtidigt som samhällets ställer stora krav när det gäller att klara av sjukvårdens utmaningar inom klimat, miljö- och hållbarhet. I Sverige har landstingen och regionerna en viktig roll att spela i omställning till ett hållbart samhälle. Vissa av dem bedriver redan i dag ett omfattande miljö- och hållbarhetsarbete, medan andra skulle kunna lägga in en högre växel.

Goda exempel på hållbar utveckling

På seminariet lyfter nätverket Nordic Center for Sustainable Healthcare, NCSH, fram de goda exemplen på hållbar utveckling inom nordisk sjukvård som visar på vägar framåt i hållbar riktning. Nyckelaktörer inom området finns på plats för att diskutera nya hållbara lösningar.
Innovationskraften är och har varit stor i de nordiska länderna, som i dag är världsledande inom hållbarhet för hälso-och sjukvårdens alla delar. Under seminariet presenteras också planerade programpunkter inför Aktuell Hållbarhet och NCSH:s årliga konferens om hållbar sjukvård i Norden.

Medverkande

Daniel Eriksson, grundare av Nordic Center for Sustainable Healthcare
Moderator: Björn Anderberg, Aktuell Hållbarhet

Arrangör: Nordic Center for Sustainable Healthcare och Aktuell Hållbarhet

Livesändningar från Almedalen 2017

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du se livesändningar och repriser från våra föreläsningar i Almedalen. Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

Gå direkt till livesändningen, samtliga repriser och program för Almedalen 2017

Följ #aktuellhallbarhet på Twitter.