Rio-utspel: Vi bildar världens största marina reservat

Drygt tre miljoner kvadratkilometer ska bli ett nytt marint naturreservat.

Det är Australiens miljöminister Tony Burke och premiärministern Julia Gillard som presenterade sina planer inför Rio-konferensen. Området utgör mer än en tredjedel av det australiska havsterritoriet och där ska fiske, olje- och gasutvinning begränsas, skriver Ekot.
‒ Det är dags för världen att ta ett steg vidare när det gäller skyddet av våra hav, och i dag tar Australien nästa steg, säger Tony Burke, rapporterar Ekot.