Rise: Måttet “C” kan mäta cirkulära produkters värde