Risken för extremtemperaturer särskilt hög under de kommande fyra åren

År 2018 kan gå till historien som det varmaste året som hittills uppmätts. Men nu visar en ny studie att sannolikheten för att sommarens extremtemperaturer återvänder är särskilt stor under de kommande fyra åren.

Foto: Geralt/Pixabay

Studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The journal Nature Communications visar hur cykliska naturliga väderfenomen kan komma att förstärka den globala uppvärmning som människan orsakat.

Utsläppen av växthusgaser leder till en långsiktig uppvärmning av klimatet, men den är inte alltid märkbar eftersom olika typer av naturfenomen mildrar eller förstärker effekten. Under början av 2000-talet bidrog exempelvis väderfenomenet La Niña till att kyla ner temperaturen under flera år. Men enligt den nya studien kan vi nu få se en motsatt vädertrend.

Den franske forskaren Florian Sévellec har byggt en ny klimatmodell som utgår från data från äldre modeller för att avgöra vilka av dem som bäst kunnat förutsäga tidigare temperatur- och vädertrender. Den slutsats han drar är att det är dubbelt så stor risk att de naturliga vädervariationerna driver upp den globala temperaturen under nästa år. Under året efter är risken tre gånger så hög. Sévellecs data visar också att haven kommer att värmas upp snabbare än luften ovan land, något som kan leda till en ökad risk för översvämningar och orkaner.

Läs mer här