Robin Rushdi ­Al-sálehi, 23

Social entreprenör, hållbarhetsförvaltare, Hemsö Fastighets AB.

Genom sitt sociala entreprenörskap drev Robin tidigare ett kombinerat community center och Second hand-butik i sitt dåvarande bostadsområde Flogsta i Uppsala. Syftet var att främja social hållbarhet och cirkulär ekonomi i ett ­typiskt miljonprogramsområde. I dag jobbar han med ­liknande ­frågor men utifrån ett fastighetsbolags perspektiv. Han ­skapade sin egen tjänst som hållbarhetsförvaltare på Hemsö Fastighets AB och nu har han tagit fram en guide för att sprida konceptet vidare till andra fastighetsbolag.

Till 33-listan