Rödgrön slutspurt gav nya lagar och förordningar kring plast och transporter