Romson anklagas för ministerstyre

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) KU-anmäls för andra gången på kort tid. Läs senaste anmälan i sin helhet.

Det är före detta landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) som lämnat in den nya anmälan och vill att konstitutionsutskottet granskar två uttalanden som Romson gjort i pressen angående Naturvårdsverkets beslut att lägga ut ansvaret för beslutet om licensjakt på varg.

Bland annat ska statsrådet ha sagt att hon är ”kritisk och helst hade sett att eventuella beslut hade fattats vid ett senare tillfälle” och att hon ”beklagar dagens beslut”.

Eskil Erlandsson skriver i sin KU-anmälan att det ”framstår som att ministern uttalar kritik mot hur myndigheten har agerat i detta specifika fall, något som enligt regeringsformen inte är tillåtet”.

Läs Erlandssons KU-anmälan mot Romson i sin helhet här.

Åsa Romson anmäldes till KU även i december, då var det kristdemokraten Tuve Skånberg som reagerat över att hon sagt att ”det utlysta nyval som regeringen har tagit”, trots att det inte fanns något sådant beslut vid det tillfället.