Romson har talat med kluven tunga

Miljö- och klimatministern i blåsväder efter avslöjande om att ha drivit en mjukare linje på avgaskrav i EU än vad den egna expertgruppen och EU-kommissionen föreslagit.

Miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP) ska enligt dokument som Expressen avslöjar i dag haft en helt annan avgaskrav-agenda i EU än regeringens officiella linje. Wikimedia Commons

Expressen berättar i dag att Sverige i förhandlingar i Bryssel drivit just denna mjukare linje, vilket i klartext betyder att kraven på avgasutsläpp varit svagare från politiskt håll än det beslut som expertgruppen haft och fått kritik för.

– Instruktionen kom från regeringskansliet, säger Per Öhlund, utredare vid Transportstyrelsen, till Expressen, som hänvisar till dokument som fram till nu varit hemliga.

Sverige har bland annat pläderat för att de nya avgaskraven ska införas senare än vad EU-kommissionen föreslagit.

EU-kommissionen aviserade att den nya testmetoden av fordonsutsläpp skulle implementeras i september 2018. Men den svenska regeringens experter tryckte på uppdrag av bland andra Åsa Romson i stället på för att avgaskraven skulle införas i ett första steg i september 2019.

Det slutade med, enligt artikeln, att den nya testmetoden, RDE (Real Driving Emissions), nu introduceras 1 september 2017.

Men Romson har också, framgår det, bakom kulisserna gått i bräschen för att det andra steget i utsläppskraven ska införas senare än vad kommissionen sagt. I stället för 2020 har klimat- och miljöministerns intentioner varit att det steget ska träda i kraft först 2021.

Officiellt har regeringen basunerat ut att det är viktigt att de nya utsläppskraven manglas igenom snabbt – ”Sverige har varit bland de mest pådrivande i förhandlingarna”, skrev Åsa Romson i ett pressmeddelande i oktober.

Men de dokument som nu offentliggörs i Expressen avslöjar alltså något helt annat.

Den svenska regeringens agenda i EU har i bjärt kontrast till både EU-kommissionen och den egna expertgruppens varit att få till stånd högre gränsvärden för fordonsutsläpp än vad både EU-kommissionen och expertgruppen föreslagit.