Rosaline Marbinah, 23

Sveriges Ungdoms­organisationer LSU.

Rosaline Marbinah innehar tunga poster i föreningssverige. Som vice ordförande för Sveriges Ungdomsorganisationer arbetar hon för att det ska bli lättare för unga människor att organisera sig kring viktiga frågor. Hon har också nyligen efter fyra år klivit av posten som förbundsordförande för Utrikespolitiska förbundet som bidrar hon till att sprida kunskap och skapa debatt om utrikespolitiska frågor. Vi förväntar oss att Rosaline Marbinah kommer att fortsätta vara en viktig röst för mer fredliga och inkluderande samhällen, såväl i Sverige som i världen.

Till 33-listan