Så bidrar matbanker till att minska utsläppen från livsmedelssektorn