Så blir hushållssoporna växtnäring

I en ny rapport går det att följa soppåsens väg.

"Matavfallets väg från bord till jord – en översiktlig kartläggning av olika insamlingssystem för källsorterat matavfall från hushåll" heter rapporten, som syftar till att ge en ökad förståelse och en helhetssyn av kedjan med biologisk återvinning, både vad det gäller kvalitetssäkring och återvinning av växtnäring, som även säkrar produktionen av biogas.

Det är Avfall Sverige som står bakom rapporten och även har tagit fram en rapport om vilka erfarenheter som svenska kommuner har i arbetet med kvalitetssäkring av källsorterat matavfall.

Läs mer här.

Här är en länk där du kan ladda ner rapporterna.