Så boostar Finland vindkraftsmarknaden

Genom att införa en så kallad inmatningstariff, ett garantipris, på vindkraft hoppas Finland snabbt kunna öka investeringarna i vindkraften. Inmatningstariffen är satt till 83,5euro/MWh, och kommer att bli en av de fem högsta tarifferna i Europa.