Så dåligt är ditt godisätande för klimatet

Svenskarnas konsumtionen av godis, läsk och chips leder till utsläpp av en halv miljon ton växthusgaser varje år, visar en studie från SIK.

Godis och chips har betydligt större klimatpåverkan än äpplen, mjölk och bröd. Det visar en studie som gjorts av SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, på uppdrag av Nordiska ministerrådet och Livsmedelsverket.

Studien kartlägger produkternas samlade miljöpåverkan från råvaruproduktion till konsumentled och visar att kilo chips leder till utsläpp av 2,2 kilo växthusgaser – 20 gånger så mycket som ett kilo potatis.

Godis påverkar klimatet allra mest av de undersökta produktgrupperna. Skumgodis har större klimatpåverkan än gelégodis medan mjölkchoklad har tre gånger så stor klimatpåverkan som mörk choklad. Läsk har minst klimatpåverkan, skriver Livsmedelsverket.

Den svenska konsumtionen av godis, chips och läsk leder till utsläpp av nästan en halv miljon ton växthusgaser, motsvarande 0,8 procent av Sveriges totala utsläpp och cirka 2,6 procent av livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan i Sverige.

– Kött är den livsm
edelsgrupp som normalt har störst klimatpåverkan. Därför är det anmärkningsvärt att en påse skumgodis har lika stor klimatpåverkan som en portion fläskkött, säger Anna-Karin Johansson på Livsmedelsverket.