Så drabbas barnens hälsa av bullriga miljöer

Allt fler barn hälsa blir lidande av att vistas i bullriga miljöer.

I rapporten ”Barns miljö och Hälsa i Västra Götaland 2013” som presenterades av Västra Götalands Miljömedicinska Centrum i dag beskrivs hur barns hälsa påverkas av miljöfaktorer som  luftföroreningar, mögel och buller. 8.000 slumpvis utvalda 12-åringar och deras föräldrar deltar i studien som bland annat visar att nickelallergi och astma ökat bland barn sedan den senaste undersökningen genomfördes 2005.

– Den läkardiagnostiserade astman har ökat. Från ungefär 6 procent till 8 procent sedan 2003. Det är något med vår miljö och livsstil som gör detta men vi vet inte vad, säger Helena Sandén läkare och samordnare för rapporten.

Antalet barn som störs av buller har också ökat. Buller leder till bland annat sömnsvårigheter och stress. Enligt Mikael Ögren, akustiker och en av författarna till rapporten, är den viktigaste åtgärden för att minska de buller som barn utsätts för att se till att barngrupperna i förskolan och skolan blir mindre. Det rapporterar Sveriges Radio.