Så få kan tänka sig att bli chef

Att bli chef tycks inte vara så lockande som många kanske tror.

Att bli chef tycks inte vara så populärt som många kanske tror. Av drygt 8000 tillfrågade i Manpowers senaste Work Life-undersökning svarar 34 procent att de inte kan tänka sig att bli chef. En lika stor andel skulle gärna bli chef omgående eller inom några år, medan en tredjedel uppger att de kan tänka sig bli chef någon gång i sin karriär.

Det är färre kvinnor än män som eftersträvar en chefskarriär. 40 procent av kvinnorna och 29 procent av männen säger att de aldrig vill bli chefer.

Undersökningen visar också på att manliga och kvinnliga chefer är olika i sitt ledarskap. Kvinnorna ställer högre krav och är rakare i sin kommunikation, medan männen oftare ”utmanar gamla synsätt”.

Även
chefer i olika generationer skiljer sig åt. Yngre chefer vill ha mer kontroll medan de äldre vill ge sina merarbetare mer frihet.

Undersökningen har gjorts i samarbete med Kairos Future.