Så funkar den europeiska utsläppshandeln

En ny rapport från IVL och Fores beskriver ekonomin bakom EU:s utsläppshandel och föreslår samtidigt en rad reformer som skulle kunna förbättra handelssystemet.

Rapporten ska också ge en lättöverskådlig bild av handelssystemet, som är fyllt med svårbegripliga tekniska detaljer och som varit föremål för ett stort antal förändringar.


Foto: Thewritingzone/fotopedia.com

Vad det gäller reformer anser rapportförfattarna att det viktigaste just nu är att få upp priset på utsläppsrätter.
– Det kan göras genom att makulera ett stort antal utsläppsrätter, alternativt placera dem i en reserv för framtida användning. En annan möjlighet är att som Kalifornien införa ett prisgolv för att garantera ett minimipris på utsläppsrätterna, säger Lars Zetterberg, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.
ETS täcker nära hälften av EU:s koldioxidutsläpp, vilket motsvarar fem procent av världens samlade utsläpp.

Ladda ner rapporten här.