Så gick snacket på klimatkonferensen

Miljöaktuellt minglar runt bland deltagarna på klimatanpassningskonferensen

Anna Hägglund ( c ), ledamot i miljönämnden, Faluns kommun

"Jag besökte ett seminarium om framtidens vattenresurser. De berättade om ett vägledningsdokument som kan nyttjas av oss förtroendevalda", säger Anna Hägglund som tycker att det behövs större medvetenhet om effekter från kommunernas egna verksamheter.

Magnus Sannebro, miljöförvaltningen Stockholm stad

”Det verkar inte som att det blir så mycket statliga pengar till kommunerna, där svävade Lena Ek på målet, och det är synd, för jag har själv sett hur extra pengar från LIP (lokala investeringsprogrammet) satt fart på miljöarbetet"

Stockholm har tagit fram en del material, men ännu ingen komplett klimatanpassningsplan. Sådant material tas fram till stora projekt som Slussens ombyggnad och uppförandet av nya Djurgårdsstaden. ”men den stora frågan är ju hur man ska anpassa det befintliga fastighetsbeståndet” säger Magnus Sannebro

Hanna Holm, kommunikatör på Mistra-Svecia

Jag får intrycket att det händer en hel del och att folk inte sitter och väntar på någon nationell strategi, säger Hanna Holm, som gillar att höra om handlingskraften ute på länsstyrelserna.