Så giftigt är tvättvattnet från dina sportkläder

Antibakteriellt silver klassas som ett av de mest miljöfarliga ämnena av Kemikalieinspektionen. Trots det används det för att behandla sportkläder. Svenskt Vatten uppmanar nu alla som tvättar kläder som behandlats med ämnet att spara tvättvattnet i en dunk.

Foto: JohnM/Wikimedia Commons

Enligt Svenskt Vattens rapport ”Silverläckan” måste mängden silver till reningsverken halveras för att det, på längre sikt, ska vara möjligt att skydda hav och sjöar från att förgiftas av silver. Textilier som behandlats med antibakteriellt silver är den största kända källan till silver i reningsverken. Svenskt Vattens studie visar att ett plagg som behandlats med silver släpper ifrån sig mellan 31 och 90 procent av silvret efter tio tvättar. Den som äger kläder som preparerats med antibakteriellt silver bör, enligt Svenskt Vatten, därför tvätta kläderna för hand och hälla vattnet i en dunk. Såväl vattnet som kläderna bör lämnas in på återvinningscentralen.

Antibakteriellt silver används i sportkläder för att förhindra obehaglig lukt. Ämnet är mycket giftigt. Om det hamnar i naturen kan det utgöra ett hot mot bottenlevande organismer. Det kan också bidra till spridningen av antibiotikaresistens. EU-lagstiftningen säger att butiker som säljer kläder som innehåller biocider, varav antibakteriellt silver är en, är skyldiga att märka plaggen tydligt men Svenskt Vattens rapport visar att många butiker slarvar med märkningen. I organisationens nya rapport nämns återförsäljare som Adidas, Add Nature och Fitnessbutiken.se som några av de företag som inte märker preparerade kläder ordentligt. Dessa företag har anmälts till Kemikalieinspektionen av Svenskt Vatten som även kräver att handeln börjar fasa ut kläder som innehåller antibakteriellt silver.

Läs rapporten här