Så gröna är partiernas miljöskatter

Håller partierna trycket uppe i den gröna skatteväxlingen? Miljöaktuellt studerar förslagen i höstbudgeten och jämför med oppositionens skuggbudgetar.

Sverige tillhör pionjärerna i grön skatteväxling och har väckt omvärldens intresse för reformer. Men frågan är om trycket hålls uppe på hemmaplan. På tio år har miljöskatternas andel av BNP sjunkit från 3 till 2,6 procent. 

Miljöaktuellt tittar närmare på några av skatteförslagen i regeringspartiernas höstbudget och jämför dessa med oppositionspartiernas förslag som presenterades i början av veckan.

1 Generell koldioxidskatt
Idag är skatten 105 öre per kilo utsläppt koldioxid.

Regeringen ( R ) vill att den ligger kvar på 105 öre per kilo.
Socialdemokraterna (S): vill höja med sex öre till 111 öre per kilo
Miljöpartiet (Mp): vill höja med 60 öre till 2012
Vänsterpartiet (V) vill höja koldioxidskatt på bensin med totalt 75 öre

2 Koldioxidskatt för anläggningar som ingår i EU:s handel med utsläppsrätter (ETS)

R: slopa koldioxidskatten för industriföretag som ingår i ETS
S: ”samma som regeringen”
Mp: vill att dessa företag fortsätter att betala koldioxidskatt
V: dito

3 Skatt på dieselolja

R: höja med 20 öre per liter år 2011
S: stöder regeringens förslag
Mp: dito
V: dito. Kompensera busstrafiken.

4 Koldioxidkomponent i fordonsskatt
Idag beskattas fordon med 15 kronor per gram koldioxid som bilen släpper ut varje kilometer

R: höja till 20 kronor per gram koldioxid. Skatten börjar tas ut från nivån 120 gram koldioxid per kilometer
S: vill ” gynna fordon med låga utsläpp, bilar med höga utsläpp ska betala mer””
Mp: vill höja till 20 kronor per gram koldioxid men att gränsen för när skatt tas ut ligger kvar på 100 gram koldioxid per kilometer
V: vill höja till 24 kronor per gram koldioxid och kilometer och samtidigt avskaffa basskatten på 360 kronor. Sänkt fordonsskatt i landsbygd.

5 Skattebefrielse på köp av miljöbilar
Miljöbilspremien försvann under året.

R: de som köper en miljöbil slipper betala fordonsskatt fem första åren
S: stöder regeringens förslag så länge. Vill skärpa definition av miljöbilar ytterligare och införa tre olika klasser
Mp: dito.
V: dito

6 Allmän skrotningspremie

R: inget förslag
S: inför skrotningspremie på 5 000 kronor per bil.
Mp: dito
V: dito.

7 Fordonsskatt för bussar och lastbilar

R: Bussar, lätta lastbilar och husbilar betalar koldioxidbaserad fordonsskatt från 2011
S: dito
Mp: lätta lastbilar betalar koldioxidbaserad fordonsskatt från 2011
V: sänk fordonsskatt för tunga bussar till 2000 års nivå

8 Kilometerskatt på lastbilar

R: inget förslag
S: inget färdigt förslag men ”viljan finns”
Mp: 2 kronor per mil från 2012
V: kilometerskatt senast år 2012

9 Skatteavdrag för havsbaserad vindkraft
Idag får havsbaserad vindkraft ett skatteavdrag på 12 öre per kWh.

R: vill slopa skattavdrag för havsbaserad vindkraft
S: vill behålla skatteavdrag
Mp: dito
V: dito

10 Skatt på handelsgödsel
Skatten på gödsel är idag 1 krona 80 öre per kilo kväve

R: slopa skatten från 2010
S: vill behålla skatten
Mp: ”behålla och på sikt höja”
V: höj skatten med 20 procent

11 Skatt på flyg och flygbränsle
Idag betalar flyget ingen energi- och koldioxidskatt på sitt bränsle

R: inget förslag
S: ”det är förbjudet enligt konventionen så det går inte”
Mp: 300 kronor i flygskatt för enkel resa inom Europa och 600 kronor för enkelresa utanför Europa.
V: inför en klimatskatt på inrikesflyget med 11 000 kronor per start/landning

12 Registreringsskatt på båtmotorer

R: inget förslag 
S: inget förslag
Mp: inför en avgift på mellan 1000 och 15 000 kronor beroende på koldioxidutsläpp
V: inför båtskatt för fritidsbåtar från år 2011

Har du verkligen stenkoll? Få helheten, översikten och analysen i tidningen Miljöaktuellt