Så hög är notan för försummade vattenrisker

Vatten är, till skillnad från olja, en naturresurs som aldrig kan ersättas. Men trots det är företagens bedömningar och beredskap för att hantera de affärsmässiga riskerna, kopplade till vatten, under all kritik.

Den här artikeln publicerades den 22 oktober i Miljöaktuellt Idag.
 
Närmare sju av tio globala företag (65 procent) vittnar i CDP Global water report, som är en databas för finansiella investerare, att affärsverksamheten är exponerad mot väsentliga risker, som direkt kan relateras till vatten.

Drygt fyra av tio av de internationella bolagen (44 procent) i rapporten, som släpps i dag, befarar att vattenhotet blir en reell verklighet mot deras business inom en treårsperiod.

2014 kostade de vattenrelaterade riskerna företagen i CDP-rapporten – där 405 företag studeras – runt 2,5 miljarder US-dollar, vilket motsvarar mer än 20,7 miljarder.

Särskilt olje- och gasbolag är i riskzonen när det gäller vattenproblematiken. Ändå utmärker sig just den branschen med sämst insyn till sina investerare medan exempelvis Palmolive och Toyota Motor är världsledande på att förbättra den affärsmässiga vattensäkerheten. Även finlandsvenska Metsä Board är ett av åtta företag med högsta standard på området, enligt CDP.

Ladda ner hela rapporten: CDP Accelerating action – Global report 2015.