Så kan affärsmodeller kopplas till de planetära gränserna