Så kan bonden göra havet friskare

Lantbrukare utbildas för att övergödningen i Östersjön ska minska. Resultatet av rådgivningsprogrammet, som omfattar 8 200 gårdar, är positivt.

Forskare vid AgriFood har utvärderat programmet  Greppa näringen som erbjuder rådgivning till lantbrukare och där syftet är att minska näringsläckaget från jordbruksmark, eftersom det ökar övergödning i Östersjön och leder till algblomning, bottendöd och en utarmad biologisk mångfald.

– Vår studie visar att ökad rådgivning minskar växtnäringsförlusterna vilket bland annat innebär ett mindre läckage av kväve till Östersjön, förklarar Martin Nordin, nationalekonom på AgriFood och en av författarna bakom studien.

Läs mer här.